تبلیغات
کاردستی - ساخت گل به روش سوزاندن


Admin Logo
themebox Logo
گلبرگ ها را روی پارچه ساتن برش داده واطراف انرا با حرارتسوزاندهوبعد به هم بچچبانید

سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان                سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان 


                سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان    سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان 


سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ساخت گل فانتزی-
 پارچه را به شکل زیگزاک با کمک هویه برش داده و پایین انرا کوک زده وجمع کنید.

سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان             سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

یک دسته پرچم وسط گل قرار داده و با لاک روی انرا رنگ بزنید.

سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان     سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ساخت گل نیلوفر

الگو را از  مقوا تهیه کرده وروی پارچه ساتن قرار دهید واطراف انرا هویه کنید. قسمت هایی که می خواهید خط بیافتد را بسوزانید یک عددگلبرگ تهیه کرده و به دور سیم که پرچم به ان متصل است بچسبانید کاسبرگ را به شکل مثلث کوچک تهیه کرده وپایین گل بچسبانید.

سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان      سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

سایت آپلود عکس رایگان , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان